GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2007-12-27

Rolnicy mogą swobodnie uprawiać i czerpać korzyści z uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej

Rolnicy mogą swobodnie uprawiać i czerpać korzyści z uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej – tak wynika z decyzji wydanej przez Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Praw Konsumentów i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych (BVL), który potwierdził pełną swobodę obrotu oraz dystrybucji kukurydzy genetycznie modyfikowanej.
  • 2007-11-19

Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów wiążą swoja przyszłość z biotechnologią – deklaracja z Viña del Mar

Ponad 600 uczestników z 21 państw wzięło udział w VI Kongresie Ameryki Łacińskiej i Karaibów nt Rolniczej Biotechnologii, REDBIO 2007 w Chile. Podczas spotkania sformułowano następujące wnioski.
  • 2007-10-31

Powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie stale się zwiększa

EuropaBio , przedstawiła najnowsze informacje nt wielkości upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie – 110 077 hektarów w 7 państwach Unii Europejskiej, co oznacza 77% wzrost w ciągu ostatniego roku.
  • 2007-10-26

Autoryzacja GMO kolejnych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz buraka cukrewego przez Komisję Europejską

Komisja Europejska przyjęła decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu produktów, składających się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 3 odmian: 1507xNK603, NK603 x MON810 oraz 59122 Herculex RW. Ponadto przyjęto decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1.
  • 2007-10-22

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wprowadzony przez Austrię zakaz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wyrok wydany w pierwszej instancji, że ustanowione przez rząd Austrii „strefy wolne od GMO” są sprzeczne z prawem. Trybunał oddalił apelację Górnej Austrii i austriackiego rządu w sprawie zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w regionie Górnej Austrii.
  • 2007-10-19

Uprawa kukurydzy w Polsce zagrożona

Głuchów, 30 września 2007 roku. „Dzień Kukurydzy” zorganizowany przez Polski Związek Producentów Kukurydzy przyciągnął na podkarpackie pola wielu rolników, znamienitych naukowców, przedstawicieli firm nasiennych oraz media. Współorganizatorem imprezy była Rolnicza Spółdzielnia Wytwórczo – Usługowa w Głuchowie.
  • 2007-10-19

Monika Jurkiewicz, Ministerstwo Rolnictwa przegrywa w sądzie bezprecedensowe wyroki w sprawie rejestracji odmian GMO

Efektem nowelizacji ustawy nasiennej z dnia 3 lipca 2006 r. jest to, że zostały przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin umorzone toczące się postępowania rejestracyjne odmian roślin GMO. COBORU uzasadniło swoje postępowanie tym, że skoro przepisy krajowe nie pozwalają na wpisanie odmiany do rejestru, to postępowanie jest bezprzedmiotowe.
1  «««  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms