GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2010-02-25

Kolejna fala wzrostu areału upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych

Kraje rozwijające się określają zieloną biotechnologię, jako klucz do zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz dobrobytu.
  • 2010-02-15

Greenpeace International zmienia politykę w sprawie GMO?

Greenpeace po raz drugi w przeciągu ośmiu lat wycofał swój sprzeciw wobec rozwojowi Złotego Ryżu – czyli odmiany ryży genetycznie zmodyfikowanego. Kumi Naidoo z Durbanu, nowo wybrany dyrektor wykonawczy Greenpeace International, w wywiadzie dla niemieckiego magazynu Der Spiegel, na pytanie dotyczące Złotego Ryżu odpowiedział: Z uwagi na rozwój takich odmian roślin jak Złoty Ryż, Greenpeace musi rozważyć swoje stanowisko wobec GMO. Musimy być pewni, że nie zlekceważymy ważnego postępu technologii
  • 2010-02-10

Genetycznie zmodyfikowane wysłuchanie publiczne

We wtorek 9 lutego 2010 roku w Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Niestety po raz kolejny dyskusja na temat GMO przybrała formę demonstracji sił przez organizacje „zielone”. Wysłuchanie publiczne, które miało na celu przeprowadzenie publicznej debaty na temat nowych przepisów w zakresie GMO przybrało formę przedstawienia, pełnego demagogii i krzyków płynących z sali.
  • 2010-02-05

Uwagi GBE Polska do projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

GBE Polska reprezentująca przemysł biotechnologiczny bierze czynny udział w debacie na temat przyszłego brzmienia przepisów ustawy, które mają uregulować m.in. kwestie prowadzenia badań nad wykorzystaniem GMO oraz uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.
  • 2010-01-25

Stanowisko GBE Polska w sprawie zasad koegzystencji upraw roślin tradycyjnych, ekologicznych oraz genetycznie zmodyfikowanych

Stanowisko GBE Polska w sprawie zasad koegzystencji upraw roślin tradycyjnych, ekologicznych oraz genetycznie zmodyfikowanych
  • 2009-12-23

Projekt ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych po pierwszym czytaniu w Sejmie

Projekt ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych po długotrwałych pracach w resortach środowiska i rolnictwa został skierowany do Parlamentu RP. 16 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy.
  • 2009-12-18

Rolnicy apelują o rozwagę w rozwiązaniach w obszarze GMO

W związku z rozpoczynającą się debatą nad projektem ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w Sejmie polscy rolnicy domagają się realnych możliwości uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w swoich gospodarstwach oraz stworzenia takich ram prawnych, które umożliwią nam funkcjonowanie i prowadzenie swobodnej działalności gospodarczej.
  • 2009-12-11

GMO bezpieczne i ekonomicznie opłacalne

Rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO) są wykorzystywane w komercyjnej uprawie przez ponad 10 lat. Stosowanie odpornych na szkodniki i herbicydy odmian roślin pokazuje, że technologie te przynoszą realne korzyści zarówno rolnikom jak i konsumentom, mają wpływ na globalne zyski, jednocześnie pozytywnie oddziałując na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi - podaje niemiecki przegląd ekonomiczny opracowany przez specjalistów z Uniwersytetu w Goettingen.
  • 2009-11-03

Komisja Europejska autoryzowała trzy odmiany kukurydzy GM do obrotu i przetwórstwa w Unii Europejskiej

Komisja Europejska podjęła decyzje o autoryzacji 3 odmian kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON88017, MON89034, 59122xNK603 dla importu oraz wykorzystania do produkcji żywności i pasz. Wszystkie 3 odmiany uzyskały pozytywną opinię naukową Panelu ds. GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i przeszły pełną procedurę autoryzacji przewidzianą prawem Unii Europejskiej.
  • 2009-10-14

Rząd przyjął projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Rada Ministrów w dniu 13 października przyjęła projekt nowej ustawy Prawo o organizamch genetycznie zmodyfikowanych, który ma implementować do polskich przepisów prawa regualcje unijne w zakresie GMO. Projekt ustawy był wielokrotnie zmieniany i po trzykrotnych konsultacjach z Komisją Europejską uzyskał wstępną techniczną notyfikację. Teraz projekt ustawy trafił do Parlamentu, gdzie oczekuje na dalszy proces legislacyjny.
1  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  17
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms