GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2011-02-03

93% hiszpańskich rolników będzie kontynuować uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy w 2011 roku

W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez Markin dla Fundacji Antama pt. „Uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii” 93% hiszpańskich rolników, którzy uprawiali kukurydzę Bt w 2010 roku, deklaruje kontynuowanie upraw w następnym roku.
  • 2011-01-07

Komisja Europejska opublikowała rezultaty finansowanych przez UE badań nad uprawami genetycznie zmodyfikowanych roślin.

Aby udostępnić informację o debacie na temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów Komisja Europejska opublikowała kompendium pt. „Dekada finansowanych przez UE badań nad GMO”. Książka podsumowuje rezultaty 50 projektów naukowych dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa GMO dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Projekty przeprowadzone w latach 2001-2010 otrzymały finansowanie z Unii Europejskiej wysokości 200 milionów euro i są częścią 25-letniego programu badań nad GMO.
  • 2010-12-03

"Tak" Papieskiej Akademii Nauk dla żywności genetycznie modyfikowanej

Papieska Akademia Nauk poparła żywność genetycznie modyfikowaną (GMO), podkreślając, że w stosowanej technice nie ma zagrożeń. Opublikowana właśnie rozprawa na ten temat to rezultat badań przeprowadzonych w maju z inicjatywy tej watykańskiej instytucji.
  • 2010-11-15

Wzrasta poparcie Europejczyków dla biotechnologii

Wyniki badań Eurobarometru dotyczące społecznego odbioru osiągnięć nauk przyrodniczych i biotechnologii pokazują wzrost zaufania społeczeństwa do tych nauk.
  • 2010-09-28

Koegzystencja upraw GMO i konwencjonalnych jest możliwa

Sprawozdanie przedstawione przez komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli'ego podczas obrad Rady ds. Rolnictwa, wskazuje na to, że konkretne środki w zakresie przechowywania i stosowania izolacji przestrzennej mogą ograniczyć lub wręcz zapobiec mieszaniu się kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (GM) z kukurydzą konwencjonalną i ekologiczną.
  • 2010-07-13

Propozycja KE w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych – stanowisko komisji i stanowisko przemysłu

Dziś Komisja zaproponowała przyznanie państwom członkowskim swobody w zakresie zezwalania, ograniczania lub zakazywania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium lub jego części. Również dzisiejszego popołudnia EuropaBio przedstawiła wstępne stanowisko przemysłu dotyczące obwieszczenia Komisarza Dalli’ego o propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej nacjonalizacji pozwoleń na uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.
  • 2010-06-11

Greenepeace. Zacierając granicę między prawdą a fikcją

W kwietniu 2008 r. Greenpeace rozprowadził cztery „arkusze informacyjne dotyczące GMO”. Bardzo wiele stwierdzeń zamieszczonych w tych materiałach jest stronniczych, wprowadzających w błąd i nieprawdziwych w tym, że Komisja Europejska i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) łamią swoje zobowiązania.
  • 2010-04-20

Informacja Prasowa w sprawie wystąpienia Percy Schmeisera

Na zaproszenie organizacji ekologicznych, dnia 16 kwietnia odbyło się spotkanie z panem Percy Schmeiserem, wokół którego od lat toczy się wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że przegrał on trzy oddzielne procesy w roku 2001, 2002 i 2004 (przed Sądem Najwyższym Kanady) z firmą Monsanto o naruszenie prawa patentowego, w którym wykazano obecność w jego 600ha gospodarstwie odmian genetycznie zmodyfikowanego rzepaku tej firmy. Wydany w 2004 wyrok nie nałożył na rolnika opłat licencyjnych, gdyż nie osią
  • 2010-04-20

Komisja Europejska widzi potencjał biotechnologicznych innowacji

30 marca 2010r. miało miejsce spotkanie europejskiego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów, pana Johna Dalli z przedstawicielami CROPLIFE International. Przemówienie przedstawiciela Komisji Europejskiej skierowane do przemysłu biotechnologicznego miało wiele optymistycznych akcentów. Nowy Komisarz zdaje się być bardziej otwarty na nowe technologie, bowiem wielokrotnie podkreślał rolę sektora biotechnologicznego, jako nośnika innowacji i jego znaczenie w postępie i dalszym rozwoju EU.
  • 2010-03-10

Czy Unia otwiera się wreszcie na nowe technologie rolnicze?

2 marca 2010 roku Komisja Europejska ogłosiła 5 pozytywnych decyzji autoryzacjących nowe odmiany roślin genetycznie zmodyfikowanych: ziemniaka Amflora do wykorzystania na cele przemysłowe oraz na cele paszowe i trzech odmian kukurydzy do obrotu bez możliwości uprawy. Czy wobec rosnącej powierzchni upraw genetycznie zmodyfikowanych na świecie również Unia Europejska otworzy się na nowe technologie rolnicze? A może rządy krajów członkowskich nadal będą blokować dostęp do nowych odmian GMO?
1  «««  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »»»  17
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms