GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>GMO oczami blogera – rozmowa z dr. Wojciechem Za...
  • 2014-08-21

  GMO oczami blogera – rozmowa z dr. Wojciechem Zalewskim

  Czym są Organizmy Modyfikowane Genetycznie?

  Organizmy Genetycznie Modyfikowane są to organizmy inne niż organizm człowieka, których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w naturalnych warunkach, w  wyniku krzyżowania oraz naturalnej rekombinacji. W większości przypadków dotyczy to organizmów, do genomu których został wprowadzony materiał genetyczny pochodzący od obcych gatunków.

  Można zaobserwować różny stopień akceptowalności GMO – najwięcej kontrowersji wzbudza ich wykorzystanie w rolnictwie lub przy produkcji żywności, zaś tak naprawdę nie słyszy się słowa sprzeciwu wobec ich wykorzystania w medycynie. Z czego to wynika?

  Jest to złożona kwestia i bardzo ciekawe pole do analiz. Na taki stan rzeczy składa się wiele przyczyn. W medycynie większość organizmów genetycznie modyfikowanych to mikroorganizmy, które wykorzystywane są najczęściej w izolowanych, zamkniętych środowiskach i pomieszczeniach nad którymi wydaje się iż posiadamy pełną kontrolę. W przypadku roślin  genetycznie modyfikowanych, obawy wiążą się z uwalnianiem GMO do środowiska, ponieważ pole jest systemem otwartym. Nie bez znaczenia może też być fakt, iż produkcja żywności jej uprawa oraz spożywanie jest ważnym elementem naszej kultury czy też tradycji. Z tego powodu może wzbudzać to dodatkowe kontrowersje.  Ponadto, w walkę z GMO zaangażowały się organizacje, które akceptują wykorzystanie genetycznie modyfikowanych organizmów w medycynie, jednak nie dopuszczają ich zastosowania w rolnictwie.

  Jakie są realne zagrożenia powiązane z modyfikowaniem genomów organizmów żywych?

  Techniki genetyczne modyfikacji nie niosą ze sobą znaczących dodatkowych zagrożeń, wynikających z ich stosowania w porównaniu do konwencjonalnych technik hodowli roślin i zwierząt. Są to techniki bardziej precyzyjne, a w efekcie bezpieczniejsze.

  Czy nie jest tak, że uprawy polowe genetycznie zmodyfikowanych organizmów są bardziej kontrolowane niż uprawy roślin niezmodyfikowanych? Wtedy nie mamy tak naprawdę kontroli nad tym, ile chemikaliów stosuje rolnik podczas ich prowadzenia.

  Organizmy genetycznie modyfikowane przeznaczone do uprawy są objęte szeregiem restrykcyjnych regulacji prawnych, z którymi wiąże się przestrzeganie różnych zasad, np. w Europie zasad koegzystencji. GMO przeznaczone pod uprawę muszą być monitorowane. Producent takiej rośliny jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu już po dopuszczeniu danego organizmu do uprawy. Co rok generowane są raporty z efektów komercyjnego uwalniania tych organizmów do środowiska. W porównaniu do odmian konwencjonalnych takich regulacji nie stosuje się.

  Czy dopuszczenie do uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie wiąże się z ich niekontrolowanym uwalnianiem do środowiska?

  Tej tezy nie wspierają dotychczasowe doświadczenia z uprawą roślin GM. Nie stwierdzono takiego zjawiska. Rośliny genetycznie modyfikowane są uprawiane przez rolników na całym świecie od prawie 20 lat. Rośliny użytkowe, bez znaczenia czy jest to roślina genetycznie modyfikowana czy organizm konwencjonalny są organizmami, które nie są w stanie konkurować w warunkach naturalnych z dzikimi osobnikami.

  Jakie rośliny genetycznie modyfikowane są dopuszczone do uprawy na terenie Unii Europejskiej? Jak na tym tle wypada Polska?

  W chwili obecnej jedyną rośliną, którą można uprawiać na terenie Unii Europejskiej jest kukurydza z modyfikacją MON 810. Jest to roślina odporna na szkodnika omacnicę prosowiankę. W Polsce nie prowadzi się upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W styczniu 2013r. został wprowadzony zakaz uprawy genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy z modyfikacją MON 810 i ziemniaka Amflora.

  Jak to wygląda na świecie? W Stanach Zjednoczonych nie ma aż takich ograniczeń dotyczących upraw genetycznie modyfikowanych roślin, prawda?

  W USA jest dopuszczonych zdecydowanie więcej modyfikacji. Można tam uprawiać również odmiany, które zawierają więcej niż jeden rodzaj modyfikacji.

   

  Cały tekst: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/gmo-oczami-blogera-rozmowa-z-dr-wojciechem-zalewskim,14456

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms