GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Śliwa HoneySweet – spełnione obietnice
  • 2014-07-07

  Śliwa HoneySweet – spełnione obietnice

  Ospowatość śliwy – wirusową chorobę drzew pestkowych – opisano po raz pierwszy w roku 1917 w Bułgarii i nazwano szarką (szarka po bułgarsku znaczy ospa) z powodu zmian wyglądu owoców przypominających ślady pozostające na twarzach ludzi po przebyciu ospy. Do roku 1970 wirus ospowatości śliwy (Plum pox virus, PPV, Rys. 1) rozpowszechnił się praktycznie w całej Europie. Obecnie występuje także na innych kontynentach. Ospowatość śliwy (szarka) jest najpoważniejszym zagrożeniem w uprawie tego gatunku. Nie istnieją żadne środki chemiczne służące do jej zwalczania lub zapobiegania. Porażone drzewa należy wycinać i niszczyć. Szarka powoduje wymierne straty finansowe. Szacuje się, że w samej Europie w okresie 30 lat straty sięgnęły 5,4 mld euro. W ostatnich 25 latach na walkę z szarką przeznaczono ze środków UE ok. 35 mln euro. Na razie bezskutecznie. W Polsce wirus szarki spowodował właściwie unicestwienie upraw popularnej odmiany śliwy – Węgierki zwykłej, której obecnie praktycznie nie ma w sprzedaży (czasem oferuje się owoce niskiej jakości).
  Zanim jeszcze wirus PPV dotarł do Ameryki Północnej, Departament Rolnictwa USA (USDA) zlecił naukowcom opracowanie odmian odpornych na tę chorobę. Prace, którymi kierował dr Ralpha Scorza ze stacji badawczej USDA w Kearneysville, rozpoczęto już w 1989 r. Powstało konsorcjum, do którego zaangażowano naukowców z Francji (zespół Michela Ravelonandro z INRA). W późniejszym czasie dołączyły grupy z kolejnych państw europejskich. W programie wykorzystano doświadczenia zespołu Denisa Gonsalvesa, który opracował transgeniczne papaje odporne na wirusa pierścieniowej plamistości papai [1]. Do genomu śliw wprowadzono konstrukty zawierające sekwencje genu kodującego białko płaszcza wirusa PPV (wykorzystano izolat szczepu PPV-D, dominującego w populacji wirusa w Europie Zachodniej i Polsce). Obecność transgenu w genomie rośliny i jego ekspresja na poziomie RNA powoduje indukcję w komórkach procesu interferencji RNA (wyciszania), skierowanego przeciw wirusowi, w ten sposób chroniąc roślinę przed infekcją. Proces ten można częściowo porównać do szczepienia stosowanego u ludzi i zwierząt. Uzyskano szereg klonów śliwy z których jeden (początkowo nazywany C5) charakteryzował się bardzo wysoką odpornością na wirusa (Rys. 2). Genetycznie modyfikowana śliwa odporna na wirusa PPV otrzymała miło brzmiącą nazwę HoneySweet. Lata 90. to szereg testów polowych przeprowadzanych zarówno w USA, jak i Europie. Śliwy charakteryzujące się najwyższym stopniem odporności nie wykazywały oznak choroby. Co ważniejsze, po trwających przeszło 15 lat testach patogen nie przełamał odporności. Metoda okazała się bardzo skuteczna.

  Cały tekst: http://gmo.blog.polityka.pl/2014/07/07/sliwa-honeysweet-spelnione-obietnice/  
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms