GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2011-09-28

Żywność GMO pod wpływem lobbystów

Jak pokazują badania, wpływowe grupy lobbystów przeciwne stosowaniu GMO w żywności zagrażają społecznej akceptacji tej technologii w Europie. Zagrażają również możliwości sprostania przez Europę wyzwaniu, jakim jest zaspokojenie potrzeb żywnościowych obecnych i przyszłych pokoleń.
  • 2011-09-26

Biotechnologia rolnicza może pomóc w efektywnym wykorzystaniu zasobów

EuropaBio z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej zakładającą poprawę efektywności wykorzystywania zasobów, przywołując istotną rolę biotechnologii rolniczej i wzywając do silnego zaangażowania Unii Europejskiej w wykorzystaniu pełnego potencjału biogospodarki.
  • 2011-09-14

Francuski zakaz uprawy GMO nielegalny

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w swoim wyroku, że francuski zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy jest nielegalny.
  • 2011-09-09

GMO szansa czy zagrożenie? - Film

W związku z toczącą się dyskusją na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przemysł biotechnologiczny chciałby przedstawić informacje o wykorzystywaniu biotechnologii w rolnictwie oraz korzyściach, jakie przynosi rolnikom i konsumentom. Na głównej stronie można obejrzeć krótki film pt.: „GMO szansa czy zagrożenie?”, prezentujący różne aspekty związane ze stosowaniem GMO w rolnictwie.
  • 2011-08-26

Stanowisko GBE Polska w sprawie ustawy o nasiennictwie

GBE Polska z pełnym poparciem przyjmuje decyzję Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego o wecie do ustawy o nasiennictwie, z powodu niezgodności tej ustawy z prawem Unii Europejskiej.
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms