GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2014-02-13

Stanowisko przemysłu w sprawie głosowania nad autoryzacją kukurydzy modyfikowanej genetycznie (GM) 1507

Rada Unii Europejskiej nie osiągnęła kwalifikowanej większości za lub przeciw propozycją Komisji Europejskiej o wprowadzeniu do obrotu do uprawy genetycznie zmodyfikowanej (GM) kukurydzy 1507. Zgodnie z prawem UE, Komisja musi wydać decyzję o autoryzacji kukurydzy 1507, na podstawie siedmiu pozytywnych opinii EFSA dotyczących jej bezpieczeństwa.
  • 2013-12-06

Raport Antama: od 1998 roku, dzięki uprawie kukurydzy Bt, import kukurydzy do Hiszpanii zmniejszył się o ponad 853 tysięcy ton.

Od 1998 roku, dzięki uprawie kukurydzy Bt, Hiszpania na imporcie kukurydzy zaoszczędziła 156 mln euro. Dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o dodatkowe 853.201 ton. Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie w Hiszpanii emisji CO2 o 662.937 ton, co jest równoważne emisji CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.
  • 2013-12-02

Odmiany genetycznie modyfikowane - przewodnik kieszonkowy

EuropaBio wraz z GBE Polska przygotowały "Odmiany genetycznie modyfikowane - przewodnik kieszonkowy". Mamy nadzieję, że załączony przewodnik pozwoli Państwu lepiej zrozumieć istotę GMO i przyczyni się do zmiany podejścia do biotechnologii oraz produktów genetycznie modyfikowanych. Ułatwi to rolnikom dostęp do nowoczesnych technologii z korzyścią dla rolnictwa, środowiska oraz konsumentów.
  • 2013-09-10

Zakończenie współpracy

Z końcem czerwca 2013 roku Pan Robert Gabarkiewicz przestał pełnić funkcję koordynatora GBE Polska. Od wielu lat wspierał nas w przekazywaniu szerokiej opinii publicznej informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat zielonej biotechnologii. Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę. Do chwili powołania nowego koordynatora prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy. Zespół GBE Polska
  • 2013-08-22

Wniosek z wydarzeń w Wetteren

W 2011 roku grupa aktywistów zniszczyła pole doświadczalne ziemniaka genetycznie modyfikowanego w Flamandzkim mieście Wetteren.
  • 2013-06-27

Dziesięć statystyk dotyczących GMO

Pół wieku to łączny okres nieuzasadnionych opóźnień w procesie autoryzacji produktów i upraw genetycznie modyfikowanych (GM). Wynikają one z nagminnego przekraczania terminów określonych w prawie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Czy wiesz, że rządy na świecie wydały tysiące zezwoleń na dopuszczenie produktów GM, które zostały oparte na naukowej ocenie bezpieczeństwa? Czy wiesz, że rośliny GM są uprawiane na całym świecie na znacznie większą skalę niż w całe obszary orne Unii?
  • 2013-06-03

51 lat z nieuzasadnionych opóźnień w zatwierdzaniu produktów genetycznie modyfikowanych (GM) w Unii Europejskiej

Komisja Europejska przyznała, że regularnie przekraczane są terminy autoryzacji produktów genetycznie modyfikowanych (GM). Obecnie suma opóźnień dla wszystkich produktów GM wynosi co najmniej 51 lat. Komisja Europejska na swojej stronie internetowej przyznaje, że "system zezwoleń powinien być bardziej wydajny".
  • 2013-05-20

Korzyści społeczno-gospodarcze ze stosowania GMO w rolnictwie - Raport PG Economics 2013

Współautor raportu, Graham Brookes, mówi: "W państwach, w których rolnicy otrzymali możliwość uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, szybkość wprowadzania tych upraw była zazwyczaj bardzo dynamiczna. Korzyści ekonomiczne dla rolników wyniosły średnio ponad $ 130/ha w 2011. Większość tych korzyści wciąż rośnie szczególnie w krajach rozwijających się.
  • 2013-05-15

Jak polityka Unii Europejskiej wpływa na handel i rozwój upraw biotechnologicznych?

W zeszłym miesiącu w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowanej przez EuropaBio dla ekspertów z zakresu rozwoju, handlu, dyplomacji oraz nauki, na którym wymieniano wspólne spostrzeżenia na temat globalnego wpływu polityki UE na genetycznie zmodyfikowane (GM) uprawy.
  • 2013-05-13

Przemyśl temat GMO, przemysł biotechnologiczny zachęca Europejczyków do podjęcia dyskusji

Europejski przemysł biotechnologiczny chce zachęcić Europejczyków do otwartej dyskusji na temat GMO. W 2012 roku znacząco wzrosło poparcie dla roślin GMO. Przemysł uważa za swój obowiązek w stosunku do społeczeństwa przedstawić rzeczowe i obiektywne informacje na temat roślin GMO i korzyści, jakie ta technologia przynosi w zmieniającym się świecie.
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms