GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2015-04-22

GMO: Nowe zasady dotyczące handlu GMO zaburzą rynkiem wewnętrznym

Bruksela, 22 kwietnia 2015 – „Komisja Europejska poświęca fundamentalną zasadę rynku wewnętrznego UE, proponując możliwość wprowadzania krajowych zakazów importu bezpiecznych produktów” poinformował Jeff Rowe, Prezes Rady Rolno-Spożywczej EuropaBio, Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Biotechnologicznego, komentując wniosek legislacyjny o nacjonalizacji procesu autoryzacji genetycznie zmodyfikowanych (GM) odmian przeznaczonych do importu, który został przedstawiony dzisiaj przez KE.
  • 2015-04-20

Odmiany GM: Międzynarodowe standardy proponowane hodowcom roślin

Nyon, Szwajcaria, 15 kwietnia - Wspólny dokument z propozycją Międzynarodowego Systemu Współpracy (ISC) Praw Hodowców Roślin (PBR) został przedstawiony w dniu 27 marca 2014 roku Komisji Konsultacyjnej UPOV do rozpatrzenia. Omawiany przez UPOV w październiku 2014 r. projekt jest wspólnym osiągnięciem trzech stowarzyszeń: Międzynarodowa Federacja Nasion (ISF), CropLife International (CLI) i CIOPORA.
  • 2015-03-02

Porozumienie w sprawie GMO: Znak „STOP-u” dla innowacji

Bruksela, 2 marca 2015 – „Uprawnienie do wprowadzenia zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) stanowi krok wstecz dla Unii Europejskiej. Daje ono możliwość Państwom Członkowskim UE ustanowienia na swoim terytorium zakazu uprawy na formalnie zatwierdzone w UE i bezpieczny produkty GMO, na podstawie arbitralnych i nie-naukowych powodów. Europa już w chwili obecnej pozostaje w tyle za resztą świata, jeśli chodzi o uprawę odmian GMO, pozbawiając swoich rolników wolność wyboru”.
  • 2015-01-28

Uprawy odmian GM w UE - od lidera do marudera.

Europa coraz bardziej zostaje w tyle w porównaniu do pozostałych kontynentów pod względem upraw odmian genetycznie modyfikowanych (GM)
  • 2014-10-02

„Rośliny genetycznie modyfikowane są bezpieczne dla środowiska” – wyniki badań rządowego programu

Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało obszerny Raport, w którym informuje o wynikach 25 lat badań dotyczących bezpieczeństwa uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. W odpowiedzi na kontrowersje, jakie wywoływał w społeczeństwie temat roślin GM, w roku 1987 powstał program finansowania badań bezpieczeństwa uprawy roślin transgenicznych. Celem była chęć zdobycia wiedzy oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania GMO w rolnictwie.
  • 2014-10-02

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GMO – szanse czy zagrożenia?”

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GMO – szanse czy zagrożenia?” 24-26 października 2014, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2014-06-10

Odmiany genetycznie modyfikowane (GM) - nieuzasadnione opóźnienia w procesie autoryzacji odmian GMO bezpiecznych w Unii Europ...

Z dniem 1 czerwca 2014 r. suma opóźnień w procesie autoryzacji 21 odmian GM, które zostały przetestowane i ocenione przez EFSA za bezpieczne wynoszą łącznie 44 lat. Ponadto liczba przypadków nieuzasadnionych opóźnień rośnie od połowy 2013 roku, zagrażając bezpieczeństwu dostaw żywności i pasz do Unii Europejskiej.
  • 2014-04-23

Plenish® Soja Wysokooleinowa - Pozytywne Głosowanie w celu dopuszczenia do importu i stosowania w żywności i paszach

Głosowanie mające zdecydować o dopuszczeniu Plenish® wysokooleinowych odmian soi do importu, przetwarzania i stosowania w żywności i paszach na podstawie Rozporządzenia 1829/2003 odbędzie się w ramach stałego Komitetu UE ds. Łańcucha Żywnościowego. Dokumentacja techniczno-naukowa (Ref: EFSA-GMO-NL-2007-45), przedłożona przez Pioneer Hi-Bred International, Inc., należący do DuPont została pozytywnie zaopiniowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
  • 2014-03-19

Negatywne konsekwencje braku przepisów o LLP - Raport FAO

W dniach 20 - 21 marca w Rzymie odbędzie się posiedzenie techniczne FAO, na którym przedstawiony zostanie raport dotyczący negatywnych konsekwencji braku przepisów o minimalnym dopuszczalnym poziomie domieszek nieautoryzowanych GMO (tak zwane LLP) na handel międzynarodowy. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że rosnący obrót i transport odmian genetycznie modyfikowanych na całym świecie, skutkuje znacznym wzrostem wykrywania domieszek nieautoryzowanego GMO, co prowadzi do zakłóceń w handlu.
  • 2014-02-17

Nowe światowe badania dowodzą znacznych korzyści płynących z upraw biotechnologicznych

W ostatnim czasie zostały opublikowane dwa niezależne raporty: Międzynarodowego Instytutu Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) oraz Międzynarodowego Instytutu Badań Polityki Żywnościowej (IFPRI), które potwierdziły, że biotechnologia roślin przynosi pozytywne korzyści rolnikom na całym świecie. Może ona też pomóc rolnikom dostosować się do zachodzących zmian klimatycznych.
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms