GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Niewłaściwa administracja w zakresie GMO przez K...
  • 2016-04-11

  Niewłaściwa administracja w zakresie GMO przez Komisję Europejską zaburza rynki

  Niewłaściwa administracja w zakresie GMO przez Komisję Europejską zaburza rynki

   

  Bruksela, 8 kwietnia 2016 – Stowarzyszenie EuropaBio jest bardzo zaniepokojone tym, że Komisja Europejska w dalszym ciągu stosuje w procesie autoryzacji te same niewłaściwe praktyki za które została skrytykowana przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w styczniu 2016 r[1]. Trzy odmiany soi modyfikowanej genetycznie odpowiednio od 2011 i 2012 cały czas czekają na autoryzację. Podkreślić należy, że od prawie trzech miesięcy (i cały czas okres ten rośnie)[2] czekają na ostateczną decyzję Komisji.

   

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podjął w styczniu br. decyzję, w której stwierdził: „W sytuacji, gdy niemal cała merytoryczna praca nad wnioskami została wykonana przez członków Stałego Komitetu i Komitetu Odwoławczego, trudno jest zrozumieć, dlaczego Komisja potrzebuje kolejnych 3,5 miesięcy na podjęcie decyzji. Biorąc pod uwagę, że dalsze opóźnienie na tym etapie może mieć niekorzystne konsekwencje dla skarżących oraz brak jakiegokolwiek rozsądnego wyjaśnienia dla tych opóźnień, Rzecznik uznaje, że te opóźnienia Komisji to przykład niewłaściwego administrowania.”

   

  Nathalie Moll, Sekretarz Generalny EuropaBio, wzywa Komisję do podjęcia stosownych kroków: „Wzywamy Komisję do natychmiastowego autoryzowania wniosków na posiedzeniu kolegium Komisji w dniu 12 kwietnia, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu 1829/2003 oraz Karcie Praw Podstawowych UE, aby uniknąć dalszych nieuzasadnionych opóźnień.”

   

  Biorąc pod uwagę, jesteśmy obecnie w okresie siewu, działania Komisji Europejskiej w odniesieniu do tych trzech produktów prowadzą do zakłóceń na rynku nasion oraz potencjalnie materialnych szkód tak dla rolników jak i producentów nasion.

   

   

  Źródło:

   

  http://www.europabio.org/news/clear-maladministration-commission-when-it-comes-gmos  [1] Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1582/2014/PHP on the European Commission's handling of authorisation applications for genetically modified food and feed, published 19 January 2016. http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/63025/html.bookmark

  [2] These products are: MON87705 x MON89788 (high oleic x glyphosate), MON87708 x MON89788 (dicamba x glyphosate) and FG72 (glyphosate x HPPD).  They were most recently voted on by the EU Member States in the  Appeal Committee on 11 January 2016: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/docs/gmffer/gmffer_20160111_sum_en.pdf 

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms